Aanmaken klantprofielen via cookies toegestaan

Het ziet ernaar uit dat internetbedrijven zonder opt-in toch klantprofielen mogen gaan aanleggen middels cookies. Voorwaarde is wel dat die profielen niet tot de persoon herleidbaar mogen zijn.
http://www.emerce.nl/nieuws/europa-zwakt-verplichte-optin-cookiewet-af?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=europa-zwakt-verplichte-optin-cookiewet-af