Diensten

DeHamerLegal houdt zich bezig met het voeren van procedures en het adviseren van cliënten op het gebied van intellectueel eigendomsrecht (IE), informatie technologie (ICT) en ondernemingsrecht.

Intellectueel Eigendomsrecht

IE-rechten zijn van groot belang voor het onderscheidend vermogen van een onderneming en de wetgever biedt de houder van rechten van intellectuele eigendom daarom een groot arsenaal aan wapens om die rechten te handhaven.

DeHamerLegal kan u adviseren of en op welke wijze opgetreden kan worden tegen partijen die een inbreuk maken op uw rechten. Maar ook kunnen wij u bijstaan wanneer u beticht wordt door een ander van het maken van inbreuk. Naast over de handhaving van uw IE-rechten kan DeHamerLegal u adviseren over de exploitatiemogelijkheden van bijvoorbeeld een merk, een uitvinding of een ontwerp. DeHamerLegal werkt samen met octrooi- en merkgemachtigden, die aanvullende specialistische technische kennis hebben. Graag stelt DeHamerLegal ook licentie- en samenwerkingsovereenkomsten voor u op rond de exploitatie van intellectueel eigendom.

Aanverwant aan het intellectueel eigendom zijn kwesties over reclame-uitingen, slaafse nabootsing, knowhow-bescherming, entertainment en onrechtmatige publicaties.

In Nederland kent men de volgende rechten van intellectuele eigendom:

Merkenrecht
Beschermt het teken dat wordt gebruikt om producten of diensten van een onderneming te onderscheiden. Vaak is dit een woordmerk, maar er kan ook sprake zijn van een beeldmerk, zoals een logo.

Tekeningen- en modellenrecht
Beschermt het nieuwe uiterlijk (2- of 3-dimensionaal) van een gebruiksvoorwerp. Gedacht kan worden aan een ontwerp van een lamp, een stoel of motorfiets.

Auteursrecht
Beschermt werken van letterkunde, wetenschap of kunst.

Octrooirecht
Beschermt een uitvinding op een technisch product of proces.

Handelsnaamrecht
Beschermt de naam waaronder een onderneming wordt gedreven.

Naburige rechten
Bescherming van het werk van uitvoerend kunstenaars (bijvoorbeeld musici, acteurs en dansers), platenmaatschappijen en omroeporganisaties.

Databankenrecht
Beschermt de producent van de databank tegen opvragen of hergebruiken van een substantieel deel van de databank.

Kwekersrecht
Beschermt nieuwe plantenrassen.

Chipsrecht
Beschermt elektronische schakelingen op een computerchip, geprogrammeerd om een bepaalde functie uit te voeren.

Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

ICT omvat het gebied van informatietechnologie, communicatie, internet en aanverwante gebieden zoals privacy, databanken, e-commerce, telecommunicatie en domeinnaamregistraties.

DeHamerLegal kan u adviseren over bescherming van bijvoorbeeld software, databanken en websites. U kunt terecht voor het opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden en alle soorten contracten tussen leveranciers onderling en leveranciers en eindgebruikers, zowel op het gebied van hardware, software en dienstverlening alsook op het gebied van meer specifieke IT contracten op het gebied van turn-key, facilities management, outsourcing en deponering van source codes (escrow).

DeHamerLegal kan u daarnaast adviseren over vraagstukken op het gebied van privacyrecht en e-commerce. Ook voert DeHamerLegal procedures bij gerechtelijke instanties en arbitrale colleges in de vorm van kort geding of bodemprocedure.

Ondernemingsrecht

DeHamerLegal richt zich in eerste instantie op het voorkomen van geschillen, bijvoorbeeld door het opstellen van en adviseren over overeenkomsten en algemene voorwaarden.

DeHamerLegal beschikt daarnaast over veel ervaring op het gebied van procedures. Mocht het niet mogelijk zijn tot een minnelijke regeling te komen en is een gerechtelijke procedure onvermijdelijk, dan worden uw belangen ook in een dergelijke situatie optimaal behartigd. Verder kunt u ook voor het incasseren van uw debiteurenportefeuille bij DeHamerLegal terecht.