DeHamerLegal PrivacyScan

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing en vervangt daarmee de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De eisen gesteld aan het verzamelen, opslaan en verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens worden hiermee op Europees niveau aangescherpt en hebben verstrekkende (juridische) implicaties voor de bedrijfsvoering van diverse organisaties.

Maar hoe groot is het hiaat tussen de huidige en noodzakelijke bedrijfsvoering? Welke maatregelen moeten er getroffen worden om deze in overeenstemming te brengen met de vanuit het AVG gestelde eisenpakket? En wat betekent dit voor uw  dienstverlening?

Met de DeHamerLegal PrivacyScan heeft u een tool in handen voor:

  • het in kaart brengen en analyseren van de risico’s aangaande de verwerking van persoonsgegevens;
  • ​het doen van aanbevelingen en het concretiseren van actiepunten;
  • ​het servicen bij en faciliteren van organisatie-activiteiten overeenkomstig de richtlijnen van AVG.

Met de privacyscan voert u een uitgebreide scan uit om inzichtelijk te maken in hoeverre u voldoet aan de AVG. De scan genereert een adviesrapport met specifieke aandachtspunten en aanbevelingen aangaande:

  • ​dataverzameling, -opslag en beveiliging;
  • ​juridische ondersteuning;
  • organisatiebeleid en inrichting.

U kunt de PrivacyScan kopen door te klikken op DeHamerLegal PrivacyScan.  Koopt u de scan, de kosten bedragen EUR 149,95 (excl. BTW), en heeft u na lezing van de rapportage vragen of behoefte aan ondersteuning, dan heeft u recht op een gereduceerd tarief. Voor meer informatie bel 06-18887317 of mail arnout@dehamerlegal.nl