De spijker op zijn kop!

DeHamerLegal kenmerkt zich door een no-nonsense aanpak van juridische vraagstukken op het gebied van intellectueel eigendomsrecht (IE), informatie technologie (ICT) en ondernemingsrecht.

In met name de IE-praktijk, die een groot deel van de praktijk beslaat, wordt onder hoge druk gewerkt en moet snel geschakeld worden. Naast vakinhoudelijke kwaliteit vergt dit de nodige flexibiliteit en strijdlust.

Door de kleinschalige opzet van DeHamerLegal zijn de kosten laag en de tarieven gunstig. DeHamerLegal gaat graag, wanneer mogelijk, flexibel om met ‘pricing’. Hoewel het in sommige gevallen lastig is, zoals in gerechtelijke procedures, behoort het maken van vaste prijsafspraken en/of afspraken over value-billing zeer zeker tot de mogelijkheden. Er worden geen kantoorkosten in rekening gebracht, wel worden de te maken kosten (verschotten), zoals griffierecht, deurwaarderskosten e.d. doorbelast, uiteraard zonder opslag.