De spijker op zijn kop!

DeHamerLegal is een advocatenkantoor, dat zich kenmerkt door een no-nonsense aanpak van juridische vraagstukken op het gebied van intellectueel eigendomsrecht (IE), informatie technologie (ICT), contracten- en verbintenissenrecht en ondernemingsrecht. U kunt terecht voor zowel advies als voor het voeren van gerechtelijke procedures.

Door de kleinschalige opzet van DeHamerLegal zijn de kosten laag en de tarieven gunstig. DeHamerLegal gaat graag, wanneer mogelijk, flexibel om met ‘pricing’. Hoewel het in sommige gevallen lastig is, zoals bij procedures, behoort het maken van vaste prijsafspraken en/of afspraken over value-billing tot de mogelijkheden. Naast het overeengekomen honorarium worden er geen kantoorkosten in rekening gebracht. Wel worden de voor u te maken kosten (verschotten), zoals griffierecht, deurwaarderskosten e.d. doorbelast, dit uiteraard zonder opslag.