Retainerfee

Al ruim tien jaar kunnen ondernemers uit het MKB voor juridisch advies terecht bij DeHamerLegal op het gebied van ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht en informaticarecht. Sinds kort is daar economisch strafrecht bijgekomen.

Het blijkt dat veel ondernemers, zeker starters, met enige regelmaat zitten met allerlei vraagstukken, maar bang zijn voor de kosten die gepaard gaan met juridische ondersteuning. Het is daarom dat DeHamerLegal ook juridische diensten verleent op basis van een retainerfee.

Juridische dienstverlening op basis van een retainerfee combineert zekerheid, expertise en efficiëntie. Het is een win-winsituatie voor zowel cliënt als dienstverlener die beiden streven naar hoogwaardige juridische ondersteuning tegen overzichtelijke kosten.

Wat houdt het strikt genomen in? De cliënt betaalt vooraf (per overeen te komen periode) een vast tarief voor eerstelijns juridisch advies. Zeker wanneer deze regelmatig kleine vragen heeft of behoefte heeft om even telefonisch of per e-mail te sparren kan dit aantrekkelijk zijn. Na het verstrijken van de afgesproken periode wordt gekeken of een aanpassing van het tarief voor de toekomst op zijn plaats is.

De retainerfee geldt niet voor zaken waarbij documenten, zoals bijvoorbeeld overeenkomsten, moeten worden opgesteld en/of voor procedures. Voor dat geval biedt de retainer wel een ander voordeel. Het reguliere uurtarief van DeHamerLegal bedraagt EUR 225,– (excl. BTW). Wanneer besloten wordt op basis van een retainer te werken, wordt mijn uurtarief in dergelijke gevallen verlaagd tot EUR 200,– (excl. BTW). Naast genoemd uurtarief worden verder geen kantoorkosten o.i.d. gerekend. Eventuele kosten van anderen, zoals bijv. deurwaarderskosten, vertaalkosten etc., worden zonder opslag aan de cliënt doorberekend.

Voor specifieke opdrachten blijft het daarnaast mogelijk om op voorhand een prijsafspraak te maken. Verder zijn op de dienstverlening de algemene voorwaarden en klachtenregeling van DeHamerlegal van toepassing, zoals die zijn terug te vinden op deze site.

Interesse in de retainerfee? Neem contact op met Arnout de Hamer via arnout@dehamerlegal.nl of 06-18887317