Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De Rijksoverheid heeft een handleiding uitgebracht waarin de belangrijkste bepalingen worden toegelicht. Handleiding AVG