Economisch strafrecht

Ook ondernemers worden af en toe geconfronteerd met (economisch) strafrecht. DeHamerLegal kan ook op dit gebied ondersteuning bieden. Te denken valt hierbij aan onder andere zaken op het gebied van milieuwetgeving, afvalstoffen, chemische stoffen, bedrijfsongevallen en ARBO-wetgeving. Vaak kan de overheid in dergelijke gevallen zowel via het bestuursrecht als via het strafrecht optreden. Daarnaast valt er ook te denken aan zaken zoals witwassen, valsheid in geschrifte, handelen met voorkennis en verduistering.

Verdenkingen op het gebied van economisch strafrecht kunnen een grote impact hebben op uw organisatie. Heeft u behoefte aan advies? Neem dan contact op met Arnout de Hamer via e-mail of 06-18887317. Een eerste gesprek is altijd kosteloos.