Kantoorklachtenregeling

DeHamerLegal heeft sinds de oprichting (2013) nog nimmer een klacht ontvangen van een cliënt. Arnout de Hamer onderhoudt een open relatie met cliënten waarbij wederzijds vertrouwen het uitgangspunt is.

Het kan natuurlijk voorkomen dat een cliënt (of derde) ontevreden is over de dienstverlening van DeHamerLegal. In dat geval moedigt DeHamerLegal de cliënt/derde aan om daar met elkaar over in gesprek te treden zodat geprobeerd kan worden om deze onvrede weg te nemen.

Mocht dat niet lukken of mocht de cliënt/derde behoefte hebben aan een oordeel van een derde, dan beschikt DeHamerLegal over een kantoorklachtenregeling die ziet op cliënten. De kantoorklachtenregeling wordt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht met De Hamer Legal aan de cliënt verstrekt. DeHamerLegal heeft een afspraak met advocaat mr. Hester Bais van Bais Legal (http://www.baislegal.nl/contact/) dat de cliënt/derde de klacht bij haar kan indienen (via e-mail hester.bais@baislegal.nl of per telefoon +31 (0) 630719217).

Hester Bais heeft zich bereid verklaard om in dat geval met de cliënt/derde in overleg te treden en te bezien of zij als bemiddelaar een passende oplossing met/voor de cliënt kan zoeken. Mocht de klacht niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, dan zal Hester Bais de cliënt informeren over tuchtrechtelijke mogelijkheden die de cliënt ter beschikking staan.

Voor de integrale tekst van de kantoorklachtenregeling kunt u klikken op Kantoorklachtenregeling DeHamerLegal