Nieuwe privacy wetgeving

MKB Nederland en VNO-NCW stellen voor de handhaving van de nieuwe privacy-wetgeving met een jaar uit te stellen http://bit.ly/2BcKXJV. De Autoriteit Persoonsgegevens zou de nieuwe wet (na toepassing op 25 mei 2018) niet direct moeten handhaven, maar haar capaciteit juist moeten inzetten op voorlichting en ondersteuning van (mkb-)bedrijven. Hoe dan ook is de nieuwe wetgeving van kracht (en is handhaving een kwestie van tijd). Is uw onderneming daar al op voorbereid? Heeft u behoefte aan advies? Neem dan contact op!