Zuur

Schreef ik vorige maand nog over het gebrek aan humor bij Max Verstappen en/of diens manager, ook de 84-jarige weduwe van John Lennon kan een gezonde dosis van gebrek aan humor niet ontzegd worden.

Mevrouw Ono, bij monde van haar advocaten, heeft de afgelopen jaren het leven zuur gemaakt van een Poolse (fris)drankenfabrikant en haar Europese wederverkopers. Niet omdat hij de muziek van John Lennon zou hebben gebruikt, maar omdat de (100% natuurlijke) limonades van het bedrijf onder de naam “John Lemon” op de markt worden gebracht. De fabrikant zou met John Lemon inbreuk maken op de merkrechten en op de personality rights van wijlen haar echtgenoot, aldus mevrouw Ono.

De fabrikant heeft aangevoerd, dat hij nooit de intentie heeft gehad om aan te haken bij de naamsbekendheid van de Beatle. Dat kon hij echter niet volhouden toen de advocaten van Ono met reclamemateriaal en uitingen op social media op de proppen kwamen waarin door hem titels van Beatle-songs werden gebruikt en ook het bekende ronde brilletje van John Lennon.

© On Lemon

Het is daarom, dat de procedure die door Ono werd begonnen bij de rechtbank in Den Haag, niet door haar hoefde te worden doorgezet. Ter voorkoming van een langdurige en vooral kostbare procedure (én het risico van verlies daarvan) werd door de fabrikant een regeling getroffen. De procedure werd ingetrokken en de fabrikant kreeg de tijd zijn naam aan te passen. De laatste John Lemon sapjes zullen vandaag en morgen nog over de toonbank gaan… Daarna is het: “John is On”.